Referenser

Här hittar ni några referenser på bygg arbeten.

Kontakta oss om ni är intresserad av att veta mer om specifika projekt.

Gavlegårdarna Forsbacka

Projekt: Ombyggnation av 12 entréer

Beställare: Gavlegårdarna

Byggyta Special

Byggtid Hösten 2014 - Vintern 2014  

Övrigt: Uppdrag av Gavlegårdarna att byta ut entréer

Kranbolaget Gävle

Projekt: Travers

Beställare: Kranbolaget

Byggyta: Special

Byggtid: Sommar 2014

Övrigt: Förstärkta fackverk

Trebeko Sandviken

Projekt: Kv Sjukvården kontor

Beställare: Trebeko/HR Sandvik Service

Byggyta: ca 1200m2

Byggtid: Vinter 2011-Sommar 2011

Övrigt: Ombyggnation av bostäder till kontorslokaler

Trebeko Sandviken

Projekt: Trebeko Bowling

Beställare: Trebeko

Byggyta: 10 bowlingbanor, café, omklädningsrum

Byggtid: Sommar 2010 - Höst 2010

Övrigt: Specialbyggda bowlingbanor  med tillhörande café och omklädningsrum

Maserfrakt Sandviken

Projekt: Sanering och renovering efter brand

Beställare: Trygg Hansa

Byggyta: Ca 300m2

Byggtid: Höst 2009 - Vinter 2010

Övrigt: Samordningsansvarig från brandsanering till byggstädning när projektet var klart.

Mark & Byggteamet Förrådsgatan 18 811 40 Sandviken
Tel: 026-25 89 00 ulf@markochbyggteamet.se